Psikolojik Testler

Psikolojik testler bireyin kişilik özelliklerinin ve yeteneklerinin, güçlü ve zayıf yanlarının, açık ya da gizli kalmış yönlerinin standart ölçümler, sayısal veriler ya da yorumlamalar çerçevesinde ortaya konmasına yardımcı olur. Test uygulayıcılarının konu ile ilgili eğitimden geçmiş olması gereklidir. Bu çerçevede merkezimizde aşağıdaki testler uygulanmaktadır.

-Duygu Durum Bozukluğu Testleri
-Kişilik Testleri
*MMPI
*Rorschach
Kaygı/Anksiyete Ölçekleri
Gelişim Testleri
*AGTE Gelişim Tarama Envanteri
*Denver
Zeka Testleri
*WİSC-R *WAİS
Dikkat Algı/ Hafıza Testleri
*Gestalt Algı Testi *Benton Görsel Bellek Testi *MOXO Dikkat Testi
Aile Envanterleri
Projektif Testler
*TAT *CAT *Bir İnsan Çiz
Psikolojik Belirti Tarama Testi
*SCL-90-R
*SMMT (Alzheimer Tanı Testi)