Amaç ve Hedefler

Günümüzde giderek yaygınlaşmaya ve önemsenmeye başlayan insan psikolojisinin toplum bilincine kazandırılması, korunma yollarının aşılanması ve kalıcı psikolojik iyi halin insana sunulması, psikoloji’de kullanılan etik ve gizlilik ilkelerine tam anlamıyla uymayı, çalışma ilkelerinin gerektirdiği kurallara uygun olarak hizmet kalitesini ve standartlarını yüksek tutmayı, bu kalite ve standartları sürekli geliştirmeyi hedefliyoruz.

İnsanın ruhsal dünyası karmaşık ve kişiye özeldir. Bu nedenle sıradan bazı müdahaleler kişide geçici iyi halden daha fazlasını sunmakta başarılı oldukları söylenemez. Psikoterapi ile hem bireyde güçlü bir dayanıklılık sağlamak, hem de kalıcı etkiler bırakmak hedeflenir. Uzmanlarımız kişiye ve duruma özel terapi seansı planlar ve bunu uygular. Hatta bundan öteye giderek danışanların ileride karşılaşabilecekleri stres, travma ve zorlayıcı yaşantılara karşı dayanıklı olmalarını hedefler. 

Psikoloji biliminin gelişmesiyle artık insanları daha iyi anlamaktayız. Şehir yaşamının etkilerini ve sonuçlarını araştırmakta, çözüm yolları ve kalıcı psikolojik iyi halin sağlanması için kendimizi sürekli geliştirmeye devam ediyoruz.