Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

Çocuklar, ergenler ve aileleri ile yapılan danışmanlıkta amaç, çeşitli yöntemlerle aileyi ve çocuğu tanımak, yaşanan sorunlara olası çözüm yöntemleri konusunda rehberlik etmek, bu süreçte karşılıklı olarak belirlenen şekilde sonraki görüşmeleri planlamaktır.

Bu görüşme ya da görüşmeler bazı durumlarda doğrudan çocuk ya da ergenin duygu, düşünce ve davranışlarını organize etme, dürtü kontrolü, öfke yönetimi, kaygı ve diğer duygularla baş etme, dikkati geliştirme gibi konularda destek almasını içerirken, bazı durumlarda da sadece aileler, çocuğa karşı tutumları, ev içi düzen, kurallar, disiplin ve yaklaşım yöntemleri konusunda destek alırlar.
İnsanın gelişimi açısından çocukluk dönemi her yönü ile kritik bir öneme sahiptir. 0-18 yaş arasında bireyin kişiliğinin % 80’i oluşur. Çocukluk döneminde yaşanan sorunlar zamanında çözüme kavuşmazsa ileriki dönemlerde bireyin daha fazla psikolojik sıkıntı yaşamasına neden olur. Yetkin bir pedagogdan alacağınız danışmanlık çocuğunuzun mutlu, özgüveni yüksek ve sorunlarla başa çıkabilen bir birey olmasına önemli katkı sağlayacaktır.

Çocuk danışmanlığında çalıştığımız konulardan bazıları şunlardır; 

 •  Aile ilişkilerinde problemler
 •  Kardeş kıskançlığı
 •  Arkadaş ilişkileri
 •  Anne baba ayrılığı
 •  Ailede ölüm ve yas süreci
 •  Travma yaşantıları
 •  Okula uyum süreci
 •  Ders başarısızlığı
 •  Sınav kaygısı
 •  Sınırlara uymakta güçlük
 •  Disiplin sorunları
 •  Hiperaktivite
 •  Dikkat ve konsantrasyon sorunları
 •  Saldırganlık ve şiddet eğilimi
 •  Öfke problemleri
 •  Tırnak yeme
 •  Davranış bozuklukları
 •  Yalan söyleme
 •  Uyku sorunları
 •  Depresyon
 •  Kaygı ve korkular
 •  Özgüven eksikliği
 •  Sosyalleşme sorunları
 •  İletişim sorunları
 •  Çekingenlik ve utangaçlık
 •  Yeme probemleri
 •  Tuvalet problemleri
 •  Tikler
 •  Takıntılar
 •  Çocuk istismarı ve ihmali