Bireysel Danışmanlık

Bireysel danışmanlık, kişinin kendisiyle ilgili psikolojik yardım alma, değişim veya herhangi bir konuyu danışma isteği ile başlayan bir süreçtir. Başlatılan  seanslarında danışan ile psikolog arasında kişiye özel, güven ve gizlilik prensiplerine dayalı bir ilişki kurulur. Bu ilişkiye terapötik ilişki de denir. Kurulan bu ilişki ile danışanın başvurmadan hemen önce kendisine hedef olarak seçtiği konular tartışılır, uzmanın görüşü alınır ve konuşulan/revize edilen hedeflere ulaşmak için gerekli çalışmaların yapılacağı seanslar başlatılır.

Danışanların beklentileri ile uzmanın danışan için sunduğu hedeflerin birbiri ile örtüşmesi önemlidir. İlk seanstan itibaren bu hedefler masaya yatırılır, mantıklı olanlar belirlenir. Gerçekçi olmayanlar ise karara bağlanır. Seanslar minimum 45 dk. sürmekle birlikte psikolog ile görüşmelerin süresi ortalama 60 dakikayı bulabilir. Görüşmelerin sıklığı danışan ile uzmanın aldığı ortak karar ile belirlenir. Bazı durumlarda haftada 2-3 görüşme gerçekleştirilirken bazı durumlarda da ayda bir defa veya 2-3 ayda bir defa görüşme gerçekleşebilir. Görüşme sıklığının bu denli geniş bir spektrumda olmasının nedeni kişiye özel ve bireysel özelliklere (değişime direnç, bütçe v.b.) bağlı olmasıdır.

Bireysel Danışmanlıkta Sunulan Hizmetler

-Bireysel danışmanlık

-Depresyon

-Anksiyete

-Kaygı

-Stresle başa çıkma

-Travma sonrası stres bozukluğu vb.