Kurumsal Danışmanlık ve Eğitim

1. Anaokul ve Kreş Danışmanlığı

Çocuklar bizim en değerli varlığımızdır. Bütün ebeveynler çocuklarının topluma faydalı bir birey olması için onlara en iyi bakım ve eğitim hizmetini vermeyi amaçlar. Bu amaç doğrultusunda okul öncesi döneminde çocuklarını kreş ve anaokullarına gönderir. Son zamanlarda velilerin okul seçerken çocukların fiziksel ihtiyaçlarının karşılanmasının yanında çocukların ruhsal ve zihinsel gelişimine katkı sunan hizmetlerin verildiği kreşleri seçtiği araştırmalara yansımıştır.Psikodinamik Gelişim Akademisi Anaokul, Kreş, Gündüz Bakım Evi ve Kolejlere yönelik psikolojik danışmanlık hizmeti vermektedir.

Psikodinamik Gelişim Akademisi Anaokul, Kreş, Gündüz Bakım Evi ve Kolejlere yönelik psikolojik danışmanlık hizmeti vermektedir.

Verilen Hizmetler
Personele Yönelik Eğitimler (Kurumsal imaj, İletişim Teknikleri, Diksiyon, Çocuk Gelişim Özellikleri vb)
Çocukların Gelişimlerine Göre Eğitimlerin Planlanması
Çocuklara Psikolojik Danışmanlık
Gelişim ve Zeka Testleri
Velileri Eğitici Seminerler
Çocukları Cinsel ve Fiziksel İstismardan Koruma Atölyesi vb Atölye Çalışmaları

2. Kurum ve Şirket Danışmanlığı
Bilgi ve teknoloji çağına geçtiğimiz bu dönemde bir kurumun ayakta kalabilmesi ve varlığını devam ettirebilmesi tamamen insana yaptığı yatırımla mümkündür. Günümüzün başarılı kurumları için rakipleri arasında öne çıkabilmenin, uzun süre ve karlı yaşayabilmenin en önemli koşulu “kalite“ üretimi ve bu kaliteyi üreten ve sürdüren “nitelikli insan gücü” nü yakalamaktır. Kurumsal gelişime yön vererek kurumları güçlendirmek ve böylelikle şirketlerin hassas yapılarını ortadan kaldırmak amacıyla akademimiz şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda eğitimler düzenlemektedir.

Psikodinamik Gelişim Akademisinin kurumsal hizmetleri arasında her ölçekteki şirketin ve her seviye çalışanın verimliliğini artırıcı uygulamaları mevcuttur.

• Kurumsal eğitimler
• İşe alım kişilik değerlendirme testleri
• Çalışanların işe uygunluğu ve kişilik özelliklerini değerlendiren testler
• Kurum içi etkili iletişim
• Ekip ruhu oluşturma
• Motivasyon artırma teknikleri
• Problem çözme becerileri vb. konularda kurumsal danışmanlık hizmetleri verilmektedir.


Kurumsal Eğitimlerimiz

Küreselleşen dünya koşullarında, post endüstriyel sürece girmiş olan çalışma toplumunun, yeniliklere uyum sağlayabilmesi için kendini geliştirmesi gerekmektedir.  Artık değişen ve gelişen tüm organizasyonlar üstün bilgi ve beceri yeteneğine sahip, kurum kültürüne kolayca adapte olabilen, iş ahlakı gelişmiş bireyleri çalışanı olarak kabul etmektedirler.  Çalıştığı kurumun geleceği ile kendi kişisel kariyer ve hedeflerini birleştirebilen çalışanlar yaratmak üzere, günümüz organizasyonları çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimine yönelik eğitimlere önem vermektedir. Çalışanını ve kurumunu geleceğe hazırlamak isteyen kurumların eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere Psikodinamik Gelişim Akademisi olarak eğitimler vermekteyiz. Bütün eğitim programlarımız, araştırma- geliştirme ve danışmanlık faaliyetlerimiz kurumların özel ihtiyaçları ve ilgilerine göre kurumlara özel yapılandırılabilmektedir.

Eğitimlerimizden bazıları:

 • Etkili İletişim
 • Beden Dili ve Kişisel İmaj
 • Etkili Sunum Yapma ve Hitabet
 • Stres Yönetimi
 • Öfke Yönetimi
 • Zaman Yönetimi
 • Motivasyon
 • Problem Çözme Becerileri
 • Çatışma Yönetimi
 • Diksiyon ve Güzel Konuşma
 • Etkin Takım Çalışması
 • İkna Taktikleri
 • İnavasyon ve Yaratıcı Düşünme
 • Etkili Liderlik